Kim jesteśmy?

Jesteśmy rodzinną fundacją, założoną w 2019 r. przez Justynę i Artura Czepczyńskich, polskich przedsiębiorców. Nadrzędnym celem Czepczyński Family Foundation jest zwiększanie dostępności do edukacji oraz podnoszenie jej jakości.

Nasz zespół składa się ze specjalistów z takich dziedzin, jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, filologia polska i angielska, oligofrenopedgaogika, terapia rozwojowa czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

www.cff.edu.pl
O nas


Nasz zespółDamian Kupczyk
Damian Kupczyk #terapeuta #rozwój dziecka
Magdalena Michalska
Magdalena Michalska #pedagog #nauczycielka
Katarzyna Muzyka-Jacheć
Katarzyna Muzyka-Jacheć #nauczycielka #autorka
Irena Ranosz-Talarek
Irena Ranosz-Talarek #edukacja wczesnoszkolna #warsztaty
Damian Kupczyk
Alicja Sillmann #partnerstwa #rozwój międzynarodowy
Magdalena Michalska
Beata Stelmach#doradczynizarządu #biznes
Katarzyna Muzyka-Jacheć
Izabela Tałaj#komunikacja #marketing
Irena Ranosz-Talarek
Jarosław Kruszyka #zarząd #marketing
Damian Kupczyk
Krystyna Baj-Pawluk #Rotary #partnerstwa
Damian Kupczyk
Paweł Kaczmarczyk #biznes #samorządy
Damian Kupczyk
Margareta Przybyła#fundusze #UE
Damian Kupczyk
Wiktor Czepczyński #autor #IT
Damian Kupczyk
Żaneta Kupczyk #nauczycielka #autorka
Dostępność Instagram LinkedIn