ABC Ekonomii – edukacja finansowa dla najmłodszych!

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku 5-10 lat (przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowej).

Co wchodzi w skład projektu?

 • 30 książek "ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów"
 • scenariusze warsztatów
 • karty pracy dostosowane do wieku ucznia
 • infografiki
 • materiały dydaktyczne w wersji PDF
 • szkolenie wideo dla kadry pedagogicznej.

 

* Całkowity koszt pakietu: 3500 PLN.

Dlaczego warto włączyć placówkę do projektu?

Edukacja ekonomiczna do tej pory była spychana w naszym systemie edukacji na dalszy tor. Wdrożenie jej od najmłodszych lat zaprocentuje świadomymi i odpowiedzialnymi decyzjami finansowymi w dorosłym życiu.

Jakie dodatkowe obowiązki nakłada projekt na nauczyciela?

Żadne! Realizując nasz projekt nauczyciel nie jest obarczony tworzeniem sprawozdań i raportów z jego realizacji. Nie trzeba też przeznaczać dodatkowych godzin, gdyż zawarte w nim treści są ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Artur Czepczyński o istocie edukacji finansowej dzieci:

Załóż zbiórkę W ramach projektu ABC Ekonomii

ABC Empatii – edukacja włączająca dla najmłodszych!

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku 5-10 lat (przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowej).

Co wchodzi w skład projektu?

 • 30 książek "ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami"
 • Poradnik dla Nauczyciela zawierający:
  - garść informacji na temat omawianych niepełnosprawności i specjalnych potrzeb
  - językowy savoir-vivre
  - ABC-zachowania
 • szkolenie wideo dla nauczyciela

 

* Całkowity koszt pakietu: 3500 PLN.

Dlaczego warto włączyć się w projekt?

Kwestie chorób i niepełnosprawności są trudne do przedstawienia dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli w wyjaśnieniu dzieciom trudnych aspektów naszego życia. Pokazujemy, jak powinny wyglądać relacje między dziećmi mniej lub bardziej zdrowymi. Projekt uświadamia dzieciom, że wszyscy zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na stan zdrowia.

Jakie dodatkowe obowiązki nakłada projekt na nauczyciela?

Żadne! Realizując nasz projekt nauczyciel nie jest obarczony tworzeniem sprawozdań i raportów z jego realizacji. Nie trzeba też przeznaczać dodatkowych godzin, gdyż zawarte w nim treści są ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Wiktor Czepczyński o celach projektu ABC Empatii:

Załóż zbiórkę W ramach projektu ABC Empatii
Dostępność Instagram LinkedIn